top of page
Accessibility_bg.png

הצהרת נגישות

האתר מחוייב למתן שיוויון הזדמנויות לאנשים עם צרכים מיוחדים. בעלי האתר רואים חשיבות רבה במתן שירות שוויוני לגולשי האתר עם מוגבלות וצרכים מיוחדים הנובעים בין היתר ממוגבלויות מוטוריות שונות, לקויות קוגניטיביות, קוצר רואי, עיוורון או עיוורון צבעים, לקויות שמיעה וכן אנשים בני הגיל השלישי. לפיכך הונגש האתר על מנת להפוך אותו לזמין יותר עבור אנשים עם מוגבלות על פי דרישות הנגישות הנדרשות בדין.

רמת הנגישות

האתר מתאים את עצמו לדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון הסלולרי, ומשתמש בבדיקות בקוראי מסך מסוג Jaws

ו- NVDA. אנו עושים מאמצים שהאתר יעמוד בדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשע”ג 2013, ברמת התקן הנדרש. כמו כן, אנו מיישמים את המלצות מסמך WCAG2.0 מאת ארגון W3C.

תיקונים והתאמות שבוצעו

אמצעי הניווט באתר פשוטים וברורים.

תכני האתר כתובים באופן ברור, מסודר והיררכי. במידת הצורך קיימים הסברים לצד התוכן.

האתר מותאם לצפייה בדפדפנים מודרניים.

התאמת האתר לתצוגה תואמת מגוון מסכים ורזולוציות.

תוכן האתר כתוב בשפה פשוטה וברורה.

כל הדפים באתר בעלי מבנה קבוע.

לכל התמונות באתר יש הסבר טקסטואלי חלופי (alt).

האתר מאפשר שינוי גודל הגופן וסרגל נגישות באמצעות תפעול מקלדת כדלהלן:

  • מקש Ese יפתח ויסגור את סרגל הנגישות.

  • מקש Crtl + יגדיל את הטקסט באתר.

  • מקש Crtl - יקטין את הטקסט באתר.

  • מקש 0 Crtl יחזיר את האתר לגודלו המקורי.

  • מקש רווח (SPACE) יוריד את האתר כלפי מטה.

  • מקש F11 יגדיל את המסך לגודל מלא - לחיצה נוספת תקטין חזרה.

החרגות

יש לציין כי למרות מאמצינו להנגיש את כלל הדפים באתר, ייתכן שיתגלו חלקים או יכולות שלא הונגשו כראוי או שטרם הונגשו. בכל מקרה שבו מצאתם כי אזור מסוים אינו תקין או עונה על דרישות הנגישות, אנא צרו עימנו קשר באמצעות רכז הנגישות של האתר אשר במייל ykonigsberg@gmail.com  בצרוף הפרטים הבאים (ככל האפשר): תיאור הבעיה, מהי הפעולה שניסיתם לבצע, מהו הדף בו גלשתם וקישור אליו, סוג הדפדפן וגרסתו, סוג מערכת ההפעלה וכיו"ב, ואנו נעשה ככל שביכולתנו על מנת להנגיש את האתר בצורה המיטבית ולענות לפניות בצורה המקצועית והמהירה ביותר.

פרטי רכז הנגישות:

ירון קוניגסברג

0502270480

ykonigsberg@gmail.com 

פרטי רכז הנגישות:

הצהרת הנגישות עודכנה ביום 07.11.2022

bottom of page